Nieuws

De Wereldraad van Kerken organiseert een gebedsweek, precies één jaar na het begin van de Covid 19-pandemie. Op vrijdag 26 maart is er een wereldwijde gebedsdienst, die begint om 14.00 uur,...

Beleef Pasen met de PaasChallenge-wandeling: De weg door Jeruzalem

Coronamoe zijn we allemaal wel zo langzamerhand. Velen van ons snakken naar contacten, en zeker in de periode van Pasen...

Enkele dagen vóór de Klimaatactie werd het kerkgebouw van De Verbinding pijnlijk geraakt door de storm. Het hoge zijraam naast het doopvont hield geen stand. De schade aan het dak, aan de vloer in...

Klimaatalarm!

De Raad van Kerken Nederland doet samen met andere religieuze en levensbeschouwelijke...

Vindt u het fijn om ook dit jaar weer een paaskaars thuis te hebben, voor bijzondere momenten of om op zondag tijdens de online viering thuis aan te steken? U kunt een kaars naar keuze bestellen...

Dit jaar is er weer de Paasbrodenactie. Tot dinsdag 9 maart kunt u broden bestellen. Een paasbrood kost € 5,-, waarvan € 1,35 ten goede komt aan diaconaal centrum De Bakkerij.
De wijze van...

Op Aswoensdag is bij alle mensen die betrokken zijn bij De Verbinding een tasje bezorgd. Een tasje vol, voor de weg door de veertigdagentijd. Een prachtig gebaar in deze tijd, om elkaar te...

Vanaf zondag 7 februari is de techniek voor uitzending van de kerkdiensten aangepast, zodat de storingen die we de afgelopen weken hebben ondervonden niet meer kunnen optreden. De technici van De...

Afgelopen week is de envelop voor de Actie Kerkbalans bij u bezorgd. Deze week komt één van onze vrijwilligers de antwoordenvelop weer bij u ophalen. Legt u deze alstublieft alvast klaar? Mocht de...

Deze week gaan onze vrijwilligers weer op pad om de bekende envelop van de Actie Kerkbalans bij u te bezorgen. Zij kunnen dit met inachtneming van het coronaprotocol op een verantwoorde manier...

Pagina's