Wat gebeurt er?

Om te beginnen steekt een van de kinderen na een woord van welkom de kaars aan die zij later meenemen naar hun eigen dienst.

De ouderling van dienst spreekt vervolgens vanaf de lezenaar de gebeden die horen bij het begin van de dienst. Daarna zingen we de psalm van de zondag en een vrolijke lofzang of een ingetogen lied om ontferming. De keuze wisselt met de tijd van het jaar.

Na een gezongen groet en een gebed, heeft de voorganger een gesprek met de jonge kinderen, die vervolgens naar hun eigen dienst gaan, de kindernevendienst. Bijbellezingen en liederen wisselen elkaar af, met aansluitend de preek. De lezingen en verkondiging gebeuren vanaf de kansel.

Het derde deel van de dienst vindt plaats bij de liturgische tafel, in het midden van de kring. De voorganger en diaken spreken de gebeden. Daarna volgen de inzamelingen, de slotzang en de zegen.

Regelmatig wordt er een dienst van Schrift en Tafel gevierd. Opvallend in de Vredeskerk is dat dit ook gebeurt op de Hoge Feesten, dus met Kerst, Pasen en Pinksteren.

 De tieners hebben twee keer per maand hun eigen dienst in de jeugdkapel.