Nieuws

Ook dit jaar leven we in de kinderkerk toe naar de geboorte van Jezus. Op de vier adventszondagen lezen we de verhalen van Bijbel Basics met het thema ‘Een nieuw begin’ en knutselen we iedere week...

Alleen-zijn en eenzaamheid zijn veelbesproken thema’s in deze tijd. Alleen-zijn beperkt zich
immers niet tot bepaalde leeftijdsgroepen. Jongeren waren in de coronatijd op zichzelf...

Het thema van de Taizé-viering van zondagavond 19 november 19.00 uur in Kerkelijk centrum De Regenboog is verdraagzaamheid.

We hebben gekozen voor de icoon van de...

Sterren

U bent van harte uitgenodigd om op woensdag 13 december om 19.00 uur weer een mooi kerststuk te maken in De Wijkplaats (Topaaslaan 23, Leiden).

U kunt zich...

U komt toch ook naar de gezellige jaarlijkse bollenmarkt op zaterdag 21 oktober van 10.00-14.00 uur in de Vredeskerk?
De bollen zijn van een uitstekende...

Precies 100 jaar geleden schreef de Joodse filosoof Martin Buber zijn originele boek Ik en Jij. Tot op de dag van vandaag vormen de gedachten uit dit werk een bron van inspiratie. Het...

In de Bijbelkring gaan we samen een bijzonder boek lezen: Jezus Sirach. Dit is een zogenaamd tweederangs bijbelboek, met een duur woord: deuterocanoniek. In sommige Bijbels vind je het wel, in...

We beginnen om 10 uur met de kerkdienst, een dienst voor jong en oud. De dienst gaat over de schoonheid van de schepping, zoals die ook beschreven is in Psalm 104. Prijs de Heer, mijn ziel! Denkt...

We nodigen allen uit om in een luchtige sfeer na de vakantie met elkaar bij te praten in de foyer van de kerk. De bar is open voor zelfbediening.
We willen ook met elkaar in gesprek aan de...

Op donderdag 14 september 2023 om 19.45 uur vindt een gespreksavond over euthanasie plaats in de Vredeskerk. Wat is een goed leven en een goede dood? Het is een gezamenlijke avond met PG Leiden-...

Pagina's