Oecumene

Verscheidenheid aan kerkelijke tradities beschouwen we niet als een teken van verdeeldheid, maar van rijkdom.

Daarom is de samenwerking met andere kerken iets wat verrijkend is. Samen met de Oud-Katholieke Parochie vieren we In de Stille of Goede Week oecumenische vespers in de Oud-Katholieke Kerk, op de maandag, dinsdag en woensdag vóór Pasen.

De Evangelisch Lutherse Gemeente in Leiden is opgegaan in de Lutherse Gemeente te Den Haag. Dit betekent dat de mooie traditie die we hadden (twee keer per jaar een gezamenlijke dienst van Schrift en Tafel) tot een einde is gekomen. Aan een nieuwe opzet voor de jaarlijkse oecumenische dienst wordt gewerkt.