Pastorale zorg

'Gemeente van Christus' te zijn houdt in dat je deze pastorale zorg samen vorm geeft, door om te zien naar elkaar, door vreugde en zorgen te delen. Dat kan gebeuren in losse, toevallige ontmoetingen, maar ook in vertrouwelijke gesprekken.

Onder leiding van de predikant en de kerkelijk werker geeft een team van medewerkers vorm aan de pastorale zorg. Zij werken met verschillende aandachtsgebieden: introductie van nieuwe leden; geloofsopvoeding van jonge kinderen; volwassen worden in deze tijd; ouder worden en leven in eenzaamheid; het troosten van zieken; spiritueel leven; druk zijn en nergens tijd voor hebben.

Als u contact wenst, of een bezoek thuis of bij een ziekenhuisopname, wordt u daarom verzocht dit te laten weten. Dat kan door contact op te nemen met dominee René Venema of kerkelijk werker Jorine de Klerk (voor mensen van 80 jaar en ouder). Er wordt dan een afspraak met u gemaakt.

Bent u pas komen wonen in een van de wijken die bij De Verbinding horen? Dan ontvangt u een welkomstbrief met meer informatie.