Belijdenis

Belijdenis doen is in de 21e eeuw zeker geen vanzelfsprekendheid meer, maar een bewuste keuze die om lef vraagt.

Wanneer je je betrokken voelt bij het verhaal van de Bijbel en je thuis voelt in de kerk, dan kan er een moment komen dat je dit wilt uitspreken. Je stemt dan in met je doop, en spreekt uit dat jij, zoals je bent, 'kind van God' wilt zijn.

De voorbereiding op de belijdenis gebeurt in de maanden voor Pasen. Het gaat daarbij niet om 'lessen', maar om open en persoonlijke gesprekken over de grote thema's uit de Bijbel en de traditie. En natuurlijk over de vraag wat die in deze tijd betekenen, hoe we het in onze eigen woorden kunnen zeggen.

Denk je er over belijdenis te doen? Je kunt eerst een oriënterend gesprek hebben met de predikant.  Samen met hem kun je de mogelijke invulling bekijken.