Samenwerken

De Vredeskerk is niet een eiland, maar deel van een groter geheel, kerkelijk en maatschappelijk. Zij is ‘gemeente van Christus’ en dus verbonden met andere kerken, binnen en buiten de Protestantse Gemeente in Leiden. Ze wil samen met anderen kijken hoe je dat doet, ‘kerk zijn in deze tijd’. Daarom zoekt ze ook samenwerking met organisaties die zich inzetten voor het welzijn van de mensen in Leiden.

Foto: