Karakter van de dienst

In de zondagse viering verbinden we het goede van de traditie met een openheid voor nieuwe ontwikkelingen.

We lezen uit de Bijbel in oude en nieuwe vertalingen. Er klinken vertrouwde liederen van vroeger en ook moderne uit deze tijd. De preek is belangrijk, maar de muziek eveneens. Opvallend is dat niet alleen de dominee leiding geeft aan de dienst, maar ook andere ambtsdragers voorgaan in gebed. Elke dienst wordt in een gezamenlijk overleg voorbereid, waarbij ook de musicus aanwezig is. Deze oefent aan het begin van de dienst eventueel nieuwe liederen en begeleidt de samenzang op orgel en piano.

In de gezellige foyer is er elke zondag na afloop gelegenheid voor ontmoeting, met koffie, thee en limonade. Er is altijd een expositie te zien en soms wordt iemand in het zonnetje gezet. Regelmatig is er inzameling voor de Voedselbank of is er een kraampje van de Wereldwinkel of Amnesty International.