Diaconaat

Diakenen van De Verbinding zijn actief op allerlei terreinen. Velen verrichten taken binnen Diaconaal Centrum De Bakkerij. Ook krijgt het diaconaat gestalte binnen de geloofsgemeenschap en in de wijk, bijvoorbeeld met:

  • maaltijden organiseren voor gemeenteleden en buurtbewoners
  • petities ondertekenen en brieven schrijven voor Amnesty International
  • een fietsenspreekuur houden voor praktische hulp
  • met een mobiele theebrigade ontvangen aan huis mogelijk maken voor ouderen
  • inzameling houden voor de Voedselbank in Leiden

 

Foto: