Contact

De kerk bestaat uit mensen. Er zijn veel vrijwilligers, ieder met zijn / haar eigen talent. Zij werken samen met de professionals: de predikant en kerkelijk werker, de organisten en de koster-beheerder. De leiding over het geheel ligt bij de kerkenraad.

De Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding kent twee locaties:

Vredeskerk, Van Vollenhovenkade 24, 2313 GG Leiden.
Tel. 071 514 23 17; beheerder: Peter Breedijk.

De Wijkplaats, Topaaslaan 23, 2332 JC Leiden.
Tel. 071 785 12 76; beheerder: José van het Veld.

Wilt u een gerichte vraag stellen of wilt u iets weten, maar u weet niet waar u moet zijn? U kunt hier contact zoeken door een e-mail te sturen via het onderstaande formulier.