Muziek

Vieringen

Zonder muziek geen kerk. In de diensten worden liederen gezongen uit alle tijden. We maken kennis met nieuwe teksten en melodieën, en genieten ook van oude, vertrouwde liederen. We worden daarin begeleid door onze vaste organist Maarten Boonstra. Er zijn drie instrumenten die in de Vredeskerk gebruikt kunnen worden: naast het kerkorgel (Jac. van der Linden 1974; revisie Jaap den Hertog 2002) is er ook een prachtige piano (Grotrian-Steinweg 1910; revisie Emile van Leene 2010) en een speciaal voor de Vredeskerk gebouwd kistorgel (G. en N. Klop, 2020).

Cantorij

Regelmatig zingt de Cantorij Vredeskerk in de vieringen, onder leiding van cantor Maarten Boonstra. Dat gebeurt vooral op feestdagen en bij bijzondere diensten. De samenstelling van de cantorij wisselt. U kunt per keer intekenen op een dienst met bijbehorende repetities in de voorafgaande weken. Lijkt het u leuk om mee te zingen en wilt u op de hoogte gehouden worden? Neemt u dan contact op met Maarten Boonstra.

Leidse Kerkmuziekdagen

Sinds 2015 wordt vanuit De Verbinding jaarlijks de Leidse Kerkmuziekdag georganiseerd. In samenwerking met kerken en musici uit heel Leiden zijn er lezingen, workshops en wordt er samen gezongen en gemusiceerd. Iedereen die belangstelling heeft voor (kerk-)muziek is daarbij van harte welkom. In 2020 is er geen muziekdag. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten Boonstra en kijken op de website van de Leidse kerkmuziekdagen.

Open podium

Regelmatig wordt in samenwerking met de wijkvereniging Professoren- en Burgemeesterswijk een open podium georganiseerd. Gemeenteleden en wijkbewoners laten horen wat ze muzikaal in huis hebben. Het programma omvat verschillende genres: klassiek, pop en wereldmuziek.