Open Huiskringen

Een nieuw initiatief! In oktober starten we in De Verbinding met huiskringen. Kleine groepjes geïnteresseerden komen regelmatig bij elkaar rondom een bepaald thema of voor een bepaalde activiteit. Dat varieert van samen wandelen tot een leeskring, van het vertellen van je levensverhaal tot samen mediteren.

De volgende kringen worden aangeboden: