Kerkdienst zondag 31 mei 2020

Aan deze dienst werken mee:

    • Voorganger: ds René Venema
    • Organist/pianist: Maarten Boonstra
    • Ouderling van dienst: Peter Baan
    • Diaken van dienst: Inge Feiken
    • Solozang: Myrte de Geus

Collecten
Wilt u bijdragen in de collecte? Graag!

Voor zondag 31 mei zijn de collectedoelen: