Kerkdienst zondag 24 mei 2020

Aan deze dienst werken mee:

    • Voorganger: ds Chris de Jonge
    • Organist/pianist: Maarten Boonstra
    • Ouderling van dienst: Marieke Boter
    • Diaken van dienst: Astrid Krispijn

Collecten
Wilt u bijdragen in de collecte? Graag!

Voor alle wijkgemeenten van de Protestantse gemeente Leiden is het mogelijk  om digitaal te geven voor de collecten.

Voor zondag 24 mei zijn de collectedoelen: