Wijsheid van Jezus Sirach

In de Bijbelkring gaan we samen een bijzonder boek lezen: Jezus Sirach. Dit is een zogenaamd tweederangs bijbelboek, met een duur woord: deuterocanoniek. In sommige Bijbels vind je het wel, in andere niet; dat hangt af van de kerkelijke traditie waartoe je behoort. Hoe dan ook: het is een boeiend boek vol met levenswijsheden, de moeite waard om te lezen en zeer geschikt om in gesprek te raken over de dingen die er toe doen in je leven!