Adventsproject Joppensz

In de adventsperiode orgnaniseert de Protestantse Basisschool Joppensz een inzameling van verzorgingsproducten voor dak- en thuislozen in Leiden. Dit gebeurt in samenwerking met diverse kerken, M25 Leiden en Straatpastoraat Leiden.

Op 22 december is er het jaarlijkse kerstdiner voor dak- en thuislozen, in de Marekerk. Naast een maaltijd krijgen de deelnemers ook verzorgingsproducten zoals tandpasta, deodorant, shampoo en douchgel. Joppensz gaat deze producten inzamelen in kerken waarmee de school verbonden is, dus ook bij De Verbinding.