Doop

Als je je kind wilt laten dopen, ben je van harte welkom in de kring van de geloofsgemeenschap De Verbinding.

De doop gebeurt in een dienst op zondagochtend, in de kring van de gemeente. Ben je nog niet bekend in de Vredeskerk? Kom dan een keer kijken in een dienst en vraag informatie aan de dominee.

De dienst zelf wordt samen met doopouders voorbereid. De datum stellen we in overleg vast.

Volwassenen kunnen natuurlijk ook gedoopt worden. Dat valt dan meestal samen met het doen van belijdenis.