Nieuws

Dit jaar is er weer de Paasbrodenactie. Tot dinsdag 9 maart kunt u broden bestellen. Een paasbrood kost € 5,-, waarvan € 1,35 ten goede komt aan diaconaal centrum De Bakkerij.
De wijze van...

Op Aswoensdag is bij alle mensen die betrokken zijn bij De Verbinding een tasje bezorgd. Een tasje vol, voor de weg door de veertigdagentijd. Een prachtig gebaar in deze tijd, om elkaar te...

Vanaf zondag 7 februari is de techniek voor uitzending van de kerkdiensten aangepast, zodat de storingen die we de afgelopen weken hebben ondervonden niet meer kunnen optreden. De technici van De...

Afgelopen week is de envelop voor de Actie Kerkbalans bij u bezorgd. Deze week komt één van onze vrijwilligers de antwoordenvelop weer bij u ophalen. Legt u deze alstublieft alvast klaar? Mocht de...

Deze week gaan onze vrijwilligers weer op pad om de bekende envelop van de Actie Kerkbalans bij u te bezorgen. Zij kunnen dit met inachtneming van het coronaprotocol op een verantwoorde manier...

In deze periode van veel thuis-zijn, vindt u op de website van De Verbinding gedurende een aantal weken video’s ‘uit de oude doos’. Elke week worden er twee video’s aangeboden, die een week lang...

Henk Holswilder

Eind december is koster-beheerder Henk Holswilder met pensioen gegaan. De bedoeling was om hem op zondag 3 januari na afloop van de dienst te bedanken en feestelijk uit te zwaaien. Daarmee moeten...

Epifanie (6 januari of de zondag daar dichtbij) wordt in ons land niet als een groot feest gevierd, maar is eigenlijk de climax van waar het met Kerst over gaat: de verschijning van de messias....

Vandaag en morgen kunt u de kerkdiensten thuis meevieren met de uitzending op deze website. Vanavond om 20.00 uur begint de dienst van Kerstavond, morgen om 10.00 uur de viering van Kerstmorgen....

De stilte spreekt: na de vierde zondag van Advent zoeken we elke dag een moment van stilte om ons voor te bereiden op Kerst. Nu de stilteplek in het kerkgebouw niet toegankelijk is, nodig we u van...

Pagina's