Nieuws

In verband met de lockdown die vanaf zondag 19 december ingaat, zal de kerkdienst van die zondag alleen online te volgen zijn. U...

Bij het uitbreken van de corona-pandemie rond maart 2020 vertelde de dichter Ramsi Nasr over een schilderij van de Italiaanse schilder Daddi: een schilderij dat schoonheid en troost betekende voor...

In de adventsperiode orgnaniseert de Protestantse Basisschool Joppensz een inzameling van verzorgingsproducten voor dak- en thuislozen in Leiden. Dit gebeurt in samenwerking met diverse kerken,...

Met de eerste zondag van Advent, zondag 28 november, start het nieuwe kerkelijk jaar. We beginnen met een nieuw leesrooster: tot Epifanie (6 januari) luisteren we naar de eerste hoofdstukken uit...

Zondag 14 november werd het project 'Bouw de kerk in Syrië weer op' afgesloten met een bijzondere kerkdienst en aansluitend een talentenveiling. Aan de dienst werd meegewerkt door Nesrin Almosrani...

Beste gemeenteleden, 
Gisteravond hebben we allen kennis kunnen nemen van de verscherpte corona-
maatregelen. Het moderamen heeft direct aansluitend vergaderd over wat dat voor
...

Op zondag 14 november is er een oecumenische Taizé-viering.

's Avonds om 19.00 uur bent u van harte welkom in de Petruskerk (Lammenschansweg). 

Het...

Het Beleidsplan 2022-2026 van De Verbinding begint zijn definitieve vorm te vinden. En dat is een bijzondere vorm, met weinig geschreven tekst en veel beeld. Op dinsdag 16 november is iedereen die...

Op zondag 31 oktober gedenken we de gemeenteleden die in het voorbije jaar zij gestorven. Hun namen worden genoemd, het licht van Christus wordt ontstoken voor hen. En ook voor alle andere...

Op zondag 14 november is er de afronding van de actie Syrië. Door de coronacrisis is het een langlopend project geworden, maar nu komen we dan in de buurt van ons doel: € 10.000 inzamelen voor...

Pagina's