Nieuws

Op dinsdag 20 november wordt in de Vredeskerk een themabijeenkomst over Eredienst en Kerkmuziek gehouden.

Volgens Frits Mehrtens is het kerklied het hart van de kerkmuziek en van de...

In de dienst van zondag 4 november werd bij het gedenken van de overledenen de nieuwe gedachtenistafel in gebruik genomen. Aanleiding voor het plaatsen van deze tafel was de wens om de afkondiging...

Op 4 november  - de zondag na Allerzielen - gedenken we de mensen die in de afgelopen maanden zijn overleden. Hun namen worden genoemd en familieleden of vrienden ontsteken een kaarsje, omdat het...

Op zaterdag 20 oktober van 10.00 tot 14.00 uur wordt er weer een gezellige Bloembollenmarkt gehouden in de foyer van de kerk. U kunt kiezen uit ruime sortering eerste kwaliteit bloembollen om uw...

Op het hoekje van de Hooigracht
En van de Nieuwen Rijn
Daar zwoer hij dat hij zijn leven lang
Mijn boezemvriend zou zijn.

(Piet Paaltjes)

Iedereen zal zijn...

6 oktober 2018 is de Vierde Leidse kerkmuziekdag. Het thema voor deze dag is Longing for Light / Verlangen naar Licht. De deelnemers maken kennis met de enorme rijkdom en diversiteit van...

‘Het begin van de wereld...’:
een gesprek tussen Babylon en Israël

In het najaar start een bijzonder leerhuis van De Verbinding. Bekende verhalen uit het eerste bijbelboek Genesis...

Omdat veel mensen eigenlijk niet meer weten wat er gebeurt in een zondagse dienst in de Protestantse kerk, organiseren wij, als geloofsgemeenschap De Verbinding, op zondag 16 september een ‘...

Goede gewoontes zet je niet snel overboord en dus gaan we ook dit jaar weer op kamp met de Jeugdkapel. Al vele jaren gaan we naar het YMCA tentenkamp in Leusden. We vertrekken vrijdagmiddag 31...

Vanaf heden kunt u zich weer opgeven voor het gezellige Running Dinner dat plaats zal vinden op zaterdag 15 september. We starten gezamenlijk in de foyer van de kerk en daarna gaat u in kleine...

Pagina's