Nieuws

Zondag 14 november werd het project 'Bouw de kerk in Syrië weer op' afgesloten met een bijzondere kerkdienst en aansluitend een talentenveiling. Aan de dienst werd meegewerkt door Nesrin Almosrani...

Beste gemeenteleden, 
Gisteravond hebben we allen kennis kunnen nemen van de verscherpte corona-
maatregelen. Het moderamen heeft direct aansluitend vergaderd over wat dat voor
...

Op zondag 14 november is er een oecumenische Taizé-viering.

's Avonds om 19.00 uur bent u van harte welkom in de Petruskerk (Lammenschansweg). 

Het...

Het Beleidsplan 2022-2026 van De Verbinding begint zijn definitieve vorm te vinden. En dat is een bijzondere vorm, met weinig geschreven tekst en veel beeld. Op dinsdag 16 november is iedereen die...

Op zondag 31 oktober gedenken we de gemeenteleden die in het voorbije jaar zij gestorven. Hun namen worden genoemd, het licht van Christus wordt ontstoken voor hen. En ook voor alle andere...

Op zondag 14 november is er de afronding van de actie Syrië. Door de coronacrisis is het een langlopend project geworden, maar nu komen we dan in de buurt van ons doel: € 10.000 inzamelen voor...

Op zaterdag 16 oktober van 10.00-14.00 uur is er weer de gezellige bloembollenmarkt in de foyer van de Vredeskerk. De opbrengst is dit jaar voor het laatst gekoppeld aan de wederopbouw van de...

In de theologische leeskring lezen we samen een actueel en boeiend boek. Het gaat over theologie en tegelijk over de vragen van de tijd waarin we leven. Ieder leest van tevoren een passage uit het...

Eindelijk is het dan weer zover: de maandlijkse Bijbelkring kan weer van start gaan! Elke eerste woensdagochtend van de maand komen we bij elkaar om in ontspannen sfeer en bij een kop koffie met...

Nu we als gemeente weer samen mogen zingen, zullen we het niet laten. Op startzondag 26 september gaan we - nadat we ons zo lang hebben moeten inhouden - eens een keer uitpakken. Cantorij,...

Pagina's