Nieuws

In de zeven weken vóór Pasen hebben we stilgestaan bij de zeven werken van barmhartigheid. Ook konden we geld sparen met de spaardoosjes van de vastenactie. Als u uw gevulde spaardoosje wilt...

De diensten in de paasnacht en op paaszondag vormen een tweeluik. Samen verbeelden ze het kloppend hart van onze levenstijd: Jezus' opstanding uit de dood.
Tijdens de dienst  van de...

Als een rode draad loopt door de dienst op de avond van Goede Vrijdag een bekende uitspraak: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?'  Deze woorden van eenzaamheid die Jezus aan het einde...

Witte Donderdag is dé dag om een dienst van Schrift en Tafel te vieren. We lezen over de paasmaaltijd van Jezus met zijn vrienden en voegen ons in de kring. Dat doen we ook dit jaar, ook al kunnen...

In de Stille Week vieren we op maandag, dinsdag en woensdag oecumenische vespers, in samenwerking met de Oud-Katholieke Parochie HH Fredericus en Odulfus. Dit jaar zijn de vespers niet in de Oud-...

De Wereldraad van Kerken organiseert een gebedsweek, precies één jaar na het begin van de Covid 19-pandemie. Op vrijdag 26 maart is er een wereldwijde gebedsdienst, die begint om 14.00 uur,...

Beleef Pasen met de PaasChallenge-wandeling: De weg door Jeruzalem

Coronamoe zijn we allemaal wel zo langzamerhand. Velen van ons snakken naar contacten, en zeker in de periode van Pasen...

Enkele dagen vóór de Klimaatactie werd het kerkgebouw van De Verbinding pijnlijk geraakt door de storm. Het hoge zijraam naast het doopvont hield geen stand. De schade aan het dak, aan de vloer in...

Klimaatalarm!

De Raad van Kerken Nederland doet samen met andere religieuze en levensbeschouwelijke...

Vindt u het fijn om ook dit jaar weer een paaskaars thuis te hebben, voor bijzondere momenten of om op zondag tijdens de online viering thuis aan te steken? U kunt een kaars naar keuze bestellen...

Pagina's