Nieuws

Op het plein van de kerk vindt op 21 april van 10 tot circa 14 uur een gezellige perkplantenmarkt plaats. Er wordt een ruime sortering van uitsluitend eerste kwaliteit perkplanten aangeboden...

Nieuwsgierig geworden door de fraaie tentoonstelling Nineveh in het Rijsmuseum voor Oudheden in Leiden? Dan is het misschien een idee om deel te gaan nemen aan een cursus 'Verhalen uit Israël en...

De viering van Pasen vormt het hart van de liturgie. De traditie heeft hier een ongekende rijkdom aan vormen ontwikkeld. Ook in de diensten van De Verbinding bouwen we op deze traditie voort. We...

Op Witte Donderdag wordt de vriendschap gevierd. De maaltijd van Jezus en zijn leerlingen is een samenkomst van vrienden, met gevoelens van verbondenheid en ook van onderlinge spanning. Daarover...

The Passion kijk je thuis, op de bank. Maar het kan ook ‘thuis in de kerk’! Op donderdag 29 maart ben je welkom in de Vredeskerk, waar we in huiskamersfeer samen op een groot scherm naar de live-...

Deze veertigdagentijd lezen we in de kindernevendienst Bijbelverhalen rondom het thema ‘zaaien en groeien’. Het zaad dat in de grond valt, dat sterft en nieuw leven voortbrengt, is een bekend ...

De kinderen van de nevendienst en de jongeren van de jeugdkapel hebben in het afgelopen jaar geld ingezameld voor War Child. Aangevuld met de opbrengst van enkele bijzondere acties door de tieners...

De Protestantse Geloofsgemeenschap De Verbinding Leiden (Vredeskerk) is op zoek naar een kerkmusicus die zal functioneren naast Maarten Boonstra, de huidige organist en cantor.

De...

De Wereldgebedsdag 2018 komt uit Suriname! Een oecumenische vrouwenkring uit dit land heeft de dienst voorbereid met als thema: 'En God zag dat het goed was'. Ze maken ons duidelijk dat dit...

Op 17 februari staan de deuren van de Vredeskerk van 10 - 14 uur open voor een boeken- en speelgoedmarkt in de foyer. We zorgen voor nieuwe voorraad dus het wordt weer een gezellig evenement met...

Pagina's