Jeugddienst op 30 juni

Op zondag 30 juni om 10 uur is er in de Vredeskerk een bijzondere dienst voor en met alle tieners van de Protestantse Gemeente Leiden. Het landelijk Herdenkingsjaar Slavernijverleden eindigt op deze dag, voorafgaand aan de jaarlijkse viering van Keti Koti, de Dag der Vrijheden. Een goede aanleiding om in deze dienst samen bezig te zijn met de betekenis van 150 jaar afschaffing slavernij’. We kijken daarbij niet alleen naar het verleden, maar ook naar onze eigen tijd. Hoe gaan we nu om met verschillen die tussen mensen bestaan? Waarom krijgt niet iedereen een ‘eerlijk’ loon voor zijn of haar werk? Helpen verhalen uit de Bijbel je bij dit soort vragen?

In de weken voorafgaand aan de dienst zijn de PgL-tieners al bezig met het onderwerp, in hun eigen kerk en samen met elkaar. Zo is er een wandeling gemaakt door de Leidse binnenstad om stil te staan bij plekken met een verhaal over het slavernijverleden. Indrukwekkend om dit te ervaren, in je eigen stad.

In de dienst gaan we met elkaar in gesprek en zoeken inspiratie in verhalen en muziek. 

Afbeelding: mariatiqwah.nl/ketikoti/