Taizé-viering zondag 19 november

Het thema van de Taizé-viering van zondagavond 19 november 19.00 uur in Kerkelijk centrum De Regenboog is verdraagzaamheid.

We hebben gekozen voor de icoon van de Barmhartige Samaritaan als illustratie daarvan. Die gelijkenis is een vroeg voorbeeld van een oproep tot verdraagzaamheid. Het Joodse volk kon immers niet goed omgaan met de Samaritanen en had allerlei vooroordelen over hen, terwijl ook zij al heel lang in het land woonden, zoiets als de Palestijnen nu.

De tekst van Romeinen 14: 1-12 over verdraagzaamheid zal centraal staan in de overdenking. Maar laat u zich vooral weer meenemen in het zingen, bidden en de meditatieve stiltes.
Namens de oecumenische Taizé-groep, Theo Krispijn