Op de zeepkist!

Op dinsdag 22 februari is er een bijzondere themabijeenkomst in de Vredeskerk: een ontmoeting rond de zeepkist.

Er is veel om bij te praten en ieder mag zijn of haar zegje doen. Over ervaringen uit de laatste tijd, in de kerk, thuis of waar ook.

Van harte welkom in de Vredeskerk op 22 februari, 20.00 uur!