Nieuws

De schrijfactie voor Amnesty International is sinds januari terug van weggeweest. Op elke laatste zondag van de maand en dus ook op 26 juni, is er na de dienst iemand van Amnesty aanwezig in de...

In tegenstelling tot eerdere berichten bij de afkondigingen in de kerkdienst, is de datum van het running dinner niet 17 september, maar zaterdag 10 september 2016 geworden.

Trakteer uzelf...

In de zondagse eredienst wordt in deze periode gelezen uit een bijzonder bijbelboek: Numeri, 'Getallen'. Een vreemde naam voor een boek. Wie onbevangen begint te lezen, weet in het begin ook niet...

De expositiecommissie nodigt u uit om deel te nemen aan de fotowedstrijd met als onderwerp: 'Spelen met kleur blauw'. De mooiste en/of leukste foto's worden vergroot tot A4-...

Op zondag 5 juni is er in de Vredeskerk een koffieconcert waaraan amateur-musici hun medewerking verlenen. Het belooft een aantrekkelijk en gevarieerd programma te worden. Er wordt gezongen en op...

Met Pinksteren maken we een nieuw begin, aangevuurd door de Geest uit de hemel. Dat gebeurt elk jaar weer, maar deze keer op een heel bijzondere manier. De Maranathawijk- en Vredeskerkgemeente...

Opstanding

De opstanding van Christus is een gebeuren, iets dat zich niet laat vangen in woorden of beelden. Toch raken we er niet over uitgepraat en vraagt het telkens opnieuw om verbeelding. Het is als met...

Een bijzondere bijeenkomst op Goede Vrijdag in de Vredeskerk. Er is zang en gebed, lezing en muziek, maar dit alles opgenomen in een ruimte die gevuld is met stilte en verinnerlijking. De woorden...

Gospelkoor Dawwagiem treedt op zaterdag 19 maart 2016 in de Vredeskerk op met 'Passie - de moderne versie van het Paasverhaal'.

Het lijdensverhaal van Christus wordt verteld uit de Bijbel...

Freedom Walk Leiden

Samen lopen, samen leven - zaterdag 19 maart, 15.00 uur, Stationsplein

De Freedom Walk Leiden is een initiatief van het Charter for Compassion Leiden en het Levensbeschouwelijk Platform...

Pagina's