Spaardoosjes vastenactie voor Syrië

In de zeven weken vóór Pasen hebben we stilgestaan bij de zeven werken van barmhartigheid. Ook konden we geld sparen met de spaardoosjes van de vastenactie. Als u uw gevulde spaardoosje wilt inleveren, kunt u dat laten weten aan Astrid Krispijn. U kunt het doosje dan brengen of het wordt gehaald. De opbrengst komt ten goede aan de actie 'Bouw de kerk in Syrie weer op'.

Wilt u liever een bedrag overmaken en zo bijdragen aan de actie voor de kerken in Syrië? Dat kan ook! Uw bijdrage is welkom op de rekening van Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding, NL 32 INGB 0008 2855 72, met vermelding: 'vastenactie'.

Dank voor uw bijdrage en uw betrokkenheid!