De Verbinding luidt de klok: Klimaatalarm!

Klimaatalarm!

De Raad van Kerken Nederland doet samen met andere religieuze en levensbeschouwelijke organisaties mee aan de actie Klimaatalarm. Zij doen een oproep tot klimaatactie 'omdat we geloven dat de aarde aan mensen is toevertrouwd. De toestand waarin de aarde verkeert, dwingt ons tot het nemen van verantwoordelijkheid. We slaan alarm, juist omdat we vertrouwen hebben in de toekomst.’

Ook in Leiden zal op zondag 14 maart klimaatalarm worden geslagen. De Verbinding luidt om 15.00 uur de klimaatklok in de Vredeskerk! Er is ook een demonstratie op de Lammermarkt, maar de inschrijving daarvoor (in verband met de coronamaatregelen) is gesloten. Wel kunt u vanuit huis meedoen. Zie voor meer informatie de site van Klimaatalarm Leiden.