Pasen!

De diensten in de paasnacht en op paaszondag vormen een tweeluik. Samen verbeelden ze het kloppend hart van onze levenstijd: Jezus' opstanding uit de dood.
Tijdens de dienst  van de paasnacht vormen we een virtuele kring en delen het Licht. Legt u thuis vast een kaarsje klaar?
De dienst van paaszondag wordt geopend door de  kinderkerk. De kinderen hebben tevoren een lied gezongen waarvan wij de opname horen: ‘De Heer is waarlijk opgestaan! Halleluja!’

Aan beide diensten wordt meegewerkt door de virtuele cantorij, o.l.v. Maarten Boonstra; techniek: Mark Zwijsen.
Voorganger is ds René Venema.

Wilt u de diensten van paasnacht en paasmorgen online vieren of later terugkijken? Dan kan op deze website!

Paasnacht: zaterdag 3 april, 20.30 uur

Pasen: zondag 4 april, 10.00 uur