Eerste nieuwsbrieven kerkenraad

Onlangs is de eerste nieuwsbrief van het dagelijks bestuur van De Verbinding verzonden aan allen die graag op de hoogte gehouden worden. Doel van de brieven is te laten weten wat er allemaal gebeurt om verbinding te houden met elkaar, met de wijken waarin we leven en actief zijn en met de wereld. De nieuwsbrieven worden verzonden per e-mail. Er wordt gewerkt aan verspreiding van de papieren versie onder mensen die geen computer gebruiken.

Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet en hebt u interesse? Hebt u ideeën voor bijdragen aan de nieuwsbrief? Stuurt u dan een berichtje naar de scriba van de kerkenraad!

Als bijlagen bij dit bericht vindt u de eerste nieuwsbrieven die zijn verschenen.

Bijlagen: