Kerkdienst

Datum en tijd: 

zondag 1 november 2020, 14.00

Naam: 

Alllerzielen - middag

Schriftlezingen: 

Daniël 7:13-18; Openbaring 14:13-14

Voorganger: 

ds René Venema

Bijzonderheden: 

Gedachtenis overledenen. Families van overledenen ontvangen schriftelijke uitnodiging. Wilt u ook graag komen? Opgave vooraf verplicht i.v.m. coronaprotocol. Belt u svp de scriba, mevrouw Van Male, 06 180 483 63‬.