Actie Syrië

Kerk in Actie is een landelijke campagne gestart voor hulp aan de Syrisch Orthodoxe Kerk. De ooriog heeft tot nog toe 400.000 slachtoffers geëist en is nog niet over.  In delen van Syrië wordt gevochten, in andere delen is het redelijk veilig. De overgebleven christenen in het land vragen hulp om hun sterk gehavende en soms geheel weggebombardeerde kerkgebouwen te helpen opbouwen. Tevens vragen ze ondersteuning bij het diaconale werk: huizen opbouwen, voeding en medicijnen, bijdragen aan de veiligheid voor allen die dat nodig hebben, binnen en buiten de kerk.

We besteden aandacht aan de situatie in Syrië, doen voorbede en streven er naar om € 10.000 bij elkaar te krijgen uit de opbrengsten van de markten en bijzondere acties.

Deze actie is gestart in september 2019; de kerkenraad van De Verbinding heeft besloten het jaarproject te verlengen, in verband met de coronacrisis. De afronding zal zijn in de eerste helft van 2021.

Lees het nieuwsberichting over de afronding Actie Syrië:

Foto: