Talentenveiling Actie Syrië groot succes

Zondag 14 november werd het project 'Bouw de kerk in Syrië weer op' afgesloten met een bijzondere kerkdienst en aansluitend een talentenveiling. Aan de dienst werd meegewerkt door Nesrin Almosrani, afkomstig uit Syrië. Zij droeg enkele gedichten voor uit haar onlangs gepubliceerde bundel Kleiner dan de pijn.

De talentenveliing was goed voorbereid en maakte veel creativiteit los. Een groot aantal talenten werd aangeboden en tijdens de veiling werd er veel en gul geboden. De sfeer was prima, met Syrische hapjes en een drankje tussendoor. Inclusief de opbrengst van de verkoop van brownies-bouwstenen en andere lekkernijen was het resultaat van de veiling maar liefst ruim € 7.000. Samen met de giften die nu nog binnenkomen is daarmee het oorspronkelijke streefbedrag zo goed als verdubbeld en zal de totale opbrengst van deze actie voor de kerk in Syrië gaan uitkomen op bijna € 20.000. 

Wilt u helpen het bedrag van € 20.000 te halen?
Uw gift is welkom op het rekeningnummer van PG De Verbinding:
NL32 INGB 0008 2855 72
o.v.v. 'Actie Syrië'