Gesprekskringen

Leerhuis 'Het begin van de wereld'

In het najaar start een bijzonder leerhuis van De Verbinding. Bekende verhalen uit het eerste bijbelboek Genesis worden naast teksten uit Mesopotamië gelegd. De bijbelse verhalen over schepping komen blijkbaar niet uit de lucht vallen, maar maken deel uit van de antieke cultuur van het Nabije Oosten. Door kennis van die cultuur kun je de Bijbel in de context lezen en begrijpen.

Theo Krispijn (assyrioloog) en René Venema (oudtestamenticus) zullen de teksten presenteren. Zij gaan er daarbij vanuit dat de oude verhalen niet naast elkaar staan, maar elk vanuit een eigen invalshoek een visie geven. Babylon en Israël zijn in gesprek over het begin van de wereld. We luisteren ernaar en nemen deel aan het gesprek.

Data en onderwerpen

10 oktober - ‘In den beginne…’

21 november - Tijd en ruimte

12 december - Orde in de schepping

30 januari - De mens

6 maart - Goddelijke kennis

 

Vriendjeskerk op zaterdag

Een bijzondere en speelse manier om te leren over geloof en kerk is de Vriendjeskerk. Vier à vijf keer in het seizoen komen we op een zaterdagmiddag bijeen, met een verrassend programma. De bijeenskomsten zijn bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd (4-12), maar ook de ouders zijn welkom. Voor de ouders is er gelegenheid om een uurtje met elkaar in gesprek te gaan, onder begeleiding van dominee Venema. De eerste bijeenkomst is op zaterdag 17 november (15.00-18.00 uur) Wil je meer weten of je opgeven? Stuur een e-mailtje naar: vriendjeskerk@deverbindingleiden.nl.

 

Foto: