Catechisaties

Vriendjeskerk op zaterdag

Een bijzondere en speelse manier om te leren over geloof en kerk is de Vriendjeskerk. Vier à vijf keer in het seizoen komen we op een zaterdagmiddag bijeen, met een verrassend programma. De bijeenskomsten zijn bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd (4-12), maar ook de ouders zijn welkom. Voor de ouders is er gelegenheid om een uurtje met elkaar in gesprek te gaan, onder begeleiding van dominee Venema. Wil je meer weten? Stuur een e-mailtje naar: vriendjeskerk@deverbindingleiden.nl.

 

Belijdeniscatechisatie

Belijdenis doen is een unieke ervaring en de voorafgaande catechisatie ook. In geloofsgemeenschap De Verbinding wordt belijdenis van geloof in principe gedaan in de dienst op Paasavond, het hart van het kerkelijk jaar. Op weg naar dat moment leggen we in de voorafgaande maanden een weg af met gesprekken over vertrouwen maar ook over twijfels, over de Bijbel en de christelijke traditie, over kerk en samenleving.
Heb je interesse, of overweeg je belijdenis te gaan doen? Je kunt een oriënterend gesprek hebben met dominee René Venema. Daarna kun je kijken of je meedoet. De definitieve beslissing om belijdenis te doen neem je pas aan het eind van de catechisatieperiode.

 

Foto: