Zangdienst voor ouderen op 6 november

Ging u  vroeger 's zondags als vanzelfsprekend naar de kerk... maar gaat dat door ziekte of verval van krachten nu niet meer? En zou u met de dichter van Psalm 42 voor uzelf kunnen zingen:

"Ik gedenk hoe ik vooraan 
in de reien op mocht gaan,
om mijn dank God op te dragen
in Zijn huis op hoogtijdagen".

Op 6 november a.s. willen we een zangdienst houden met en voor mensen die nog graag weer eens met anderen bekende en vertrouwde liederen in de kerk zouden willen zingen of beluisteren.   

De ouderen onder ons die niet mobiel zijn, krijgen een persoonlijke uitnodiging. Maar iedereen die graag zingt - en op eigen gelegenheid kan komen - is natuurlijk van harte welkom op:
6 november a.s. , om 14.30 uur- 16.00 uur, in de Vredeskerk,
Van Vollenhovekade 24 2313 GG Leiden.
En wilt u iemand meenemen, dan is die ook van harte uitgenodigd.

"Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn". (Lied 126A uit ons Liedboek). Gezegende herfst!

Namens de ouderenpastor Jorine de Klerk en de Commissie Ouderen Pastoraat.
Ds. Frans Gijzel.