Verbinding in Stilte - meditatie op woensdag 23 december

De stilte spreekt: na de vierde zondag van Advent zoeken we elke dag een moment van stilte om ons voor te bereiden op Kerst. Nu de stilteplek in het kerkgebouw niet toegankelijk is, nodig we u van harte uit om thuis dagelijks aan de hand van de evangelist Lucas een moment te mediteren. Daarvoor vindt u hier een eenvoudige handreiking: een kort stukje uit Lucas om te lezen en daarbij een vraag om voor uzelf te overwegen.

Lukas 1:38-39 (Naardense Bijbelvertaling)
(Maria spreekt haar  antwoord en de engel vertrekt.)

Maar dan zegt Maria:
ziehier de dienares van de Heer;
mij geschiede zoals door u gezegd!
Dan gaat de aankondig-engel bij haar weg.
Maar in die dagen staat Maria op
en trekt het bergland in, met haast,
naar een stad van Juda. 

Om te overwegen: Heilige haast, zou dat het zijn waarmee Maria vertrekt? Waar ken jij dat zelf van? 

 

Wilt u meer informatie over de stilteplek of een overzicht van de meditaties van deze week? Stuurt u dan een e-mail naar Paula Stuurman.

Afbeelding: Leonardo da Vinci, Annunciatie (Wikimedia, CC BY-SA 4.0)