Verbinding in Stilte - meditatie op donderdag 24 december

De stilte spreekt: na de vierde zondag van Advent zoeken we elke dag een moment van stilte om ons voor te bereiden op Kerst. Nu de stilteplek in het kerkgebouw niet toegankelijk is, nodig we u van harte uit om thuis dagelijks aan de hand van de evangelist Lucas een moment te mediteren. Daarvoor vindt u hier een eenvoudige handreiking: een kort stukje uit Lucas om te lezen en daarbij een vraag om voor uzelf te overwegen.

Lukas 1:39-45 (Naardense Bijbelvertaling) 
(Hier zijn Maria, Elisabeth en woorden die van Godswege waar worden in hun schoot.)

En het geschiedt: met dat Elisabet
de begroeting van Maria hoort
springt de zuigeling óp in haar schoot
en wordt Elisabet
vervuld van heilige geestesadem. 
Ze slaakt een luide kreet, en zegt:
gezegend jij onder de vrouwen!-
gezegend de vrucht van je schoot!- 
vanwaar valt mij dit toe
dat de moeder van mijn Heer tot mij komt?-
want zie,
met dat het stemgeluid van je groet
geschiedt in mijn oren
springt de zuigeling in jubel óp
in mijn schoot!-
zalig zij die heeft geloofd dat er
voleinding zal zijn van al wat tot haar
gesproken is vanwege de Heer!

Om te overwegen: Wat zou van Godswege door jou waar kunnen worden, aan het licht kunnen treden? 

 

Wilt u meer informatie over de stilteplek of een overzicht van de meditaties van deze week? Stuurt u dan een e-mail naar Paula Stuurman.

Afbeelding: Leonardo da Vinci, Annunciatie (Wikimedia, CC BY-SA 4.0