Verbinding in Stilte - meditatie op dinsdag 22 december

De stilte spreekt: na de vierde zondag van Advent zoeken we elke dag een moment van stilte om ons voor te bereiden op Kerst. Nu de stilteplek in het kerkgebouw niet toegankelijk is, nodig we u van harte uit om thuis dagelijks aan de hand van de evangelist Lucas een moment te mediteren. Daarvoor vindt u hier een eenvoudige handreiking: een kort stukje uit Lucas om te lezen en daarbij een vraag om voor uzelf te overwegen.

 

Lukas 1:26-29 (Naardense Bijbel)
(De engel Gabriël bij Maria, die hij begenadigd en gezegend noemt en  haar reactie.)

Maar in de zesde maand
wordt de aankondig-engel Gabriël gezonden
van God naar een stad in Galilea
wier naam is Nazaret,
tot een maagd in ondertrouw
met een man wiens naam is Jozef
uit het huis van David;
de naam van de maagd is Maria.
Maar binnengekomen bij haar zegt hij:
verheug je, begenadigde,
de Heer is met je!-
een gezegende ben je onder de vrouwen!
Maar zij is door deze uitspraak zeer geschokt
en heeft bij zichzelf besproken
wat deze begroeting betekent.

Om te overwegen: wanneer heb jij je begenadigd gevoeld of gezegend geweten?

Wilt u meer informatie over de stilteplek of een overzicht van de meditaties van deze week? Stuurt u dan een e-mail naar Paula Stuurman.

Afbeelding: Leonardo da Vinci, Annunciatie (Wikimedia, CC BY-SA 4.0)