Update Coronamaatregelen kerkbezoek & activiteiten

Beste gemeenteleden, 
Gisteravond hebben we allen kennis kunnen nemen van de verscherpte corona-
maatregelen. Het moderamen heeft direct aansluitend vergaderd over wat dat voor
consequenties heeft voor ons als gemeente. Hieronder leest u wat er is besloten. Deze maatregelen gaan in m.i.v. a.s maandag, 15 november.

Kerkdiensten ingaande 21 november:
Behalve de al bestaande maatregelen (desinfectie van de handen bij binnenkomst,
mondkapje tijdens lopen, garderobe wordt niet gebruikt, geen koffiedrinken na de dienst),
komen daar de volgende maatregelen bij:

 • namen worden bij de ingang genoteerd
 • 1,5 m afstand van elkaar houden, zowel lopend, staand als zittend ( uitgezonderd hetzelfde huishouden, uiteraard)
 • bij een volle kerkzaal kan de dienst in de foyer gevolgd worden op het scherm
 • na afloop van de dienst wordt u rij voor rij gevraagd de kerk te verlaten

Alle andere activiteiten van onze gemeente, in de Vredeskerk en in de Wijkplaats:

 • QR code wordt gescand (of papieren corona inentingsbewijs wordt gecontroleerd)
 • 1,5 m afstand van elkaar houden (uitgezonderd hetzelfde huishouden)
 • desinfectie van de handen bij binnenkomst
 • namen worden genoteerd
 • mondkapje tijdens lopen
 • garderobe wordt niet gebruikt
 • drinken en eten wordt zelf van bladen afgenomen en meegenomen naar de zitplaats
 • men blijft op de plaats zitten, er wordt zo min mogelijk gelopen

Namens het moderamen,
Tetsje Oelen