Tijd van lijden

Iedereen kent momenten van tegenslag, van verdriet en verlies. Als je erg geraakt wordt, dan lijd je eronder: het gaat niet zomaar voorbij, en het zet een stempel op je leven, op wie je bent. Het beste wat een mens dan kan overkomen, is het besef dat je er niet alleen voor staat, dat anderen aan je denken en met je meeleven.

In de dagen voorafgaand aan Pasen gedenken wij het lijden van Jezus. Hij ondervond tegenslagen op de weg die hij met zijn vrienden ging, leed verlies en werd geraakt en gekrenkt, tot op het bot. Toch bleef hij geloven dat God hem niet zou vergeten. Lijden hoort bij het leven, zeker wanneer je solidair wilt zijn en anderen respecteert omdat zij mensen zijn zoals jij. Jezus heeft laten zien dat in dat lijden God aan onze zijde blijft staan.

René Venema, predikant De Verbinding

Op Witte Donderdag en Goede Vrijdag lezen we over de Passie van Jezus Christus, volgens het verhaal van de evangelist Lucas.

Kijkt u op deze pagina voor meer informatie.