Themabijeenkomst diaconaat

Sinds begin 2018 organiseren groepjes gemeenteleden op uitnodiging van de kerkenraad themabijeenkomsten waarop de kerkenraad en gemeenteleden samen stilstaan bij een deel van het gemeenteleven en de plannen die er in het beleidsplan staan op het betreffende terrein. Op dinsdagavond 5 maart zal het gaan over het diaconaat van De Verbinding.

Het voortouw wordt deze keer genomen door de diaconie. We willen u op een speelse, interactieve manier door ons gedeelte van het beleidsplan meenemen en u laten zien dat het beleidsplan niet van de kerkenraad is, maar van u.

De avond begint om 20.00 uur in de foyer van de Vredeskerk en na de inleiding verhuizen we naar de kuipzaal. Graag laten we aan u zien wat we doen, maar vooral horen we graag wat er bij u leeft op het diaconale vlak.

Wij, de diakenen, hopen u te mogen ontvangen op 5 maart! U bent welkom vanaf 19.45 uur in de foyer van de Vredeskerk.

Inge Feiken, Thijs van Varick, Emmy Bergsma,
Astrid Krispijn, Henk Vis en José van het Veld.