Pastorale brief dominee Venema

Heer, geef ons moed en doe ons gaan
uw weg door de woestijn
en laat uw Zoon een laaiend vuur,
een nieuwe Mozes zijn.               
Henk Jongerius (Liedboek 543:3)

Lieve gemeenteleden,

We zijn als gemeente van Christus geroepen de lofzang gaande te houden, om zo te laten zien en horen dat het Gods liefde is die mensen samenbrengt (Ps. 107). Wekelijks komen we als geloofsgemeenschap De Verbinding samen in de Vredeskerk om die liefde te ervaren, in zang en gebed, in het verstaan van woorden uit de Bijbel en in het delen van de gaven.

Het is een onwerkelijke ervaring dat we vandaag niet kunnen samenkomen om een kerkdienst te vieren en om samen koffie te drinken en bij te praten. De afgelopen dagen buitelden de berichten in de media over elkaar, uitlopend op de noodverordening voor Zuid-Holland Noord die gisteren is verspreid: bijeenkomsten van 100 personen of meer zijn vanaf nu strafbaar… Het is voor het dagelijks bestuur van de kerkenraad een moeilijke beslissing geweest om de kerkdienst af te gelasten, maar het is tijd om pas op de plaats te maken, voorzichtig te zijn en samen te bekijken hoe we nu verder gaan.

Voor deze zondag zou ik een preek hebben voorbereid over Mozes en zijn broer Aäron, en over Jezus. Mozes heeft moeite met spreken, hij beschouwt zichzelf niet als een groot redenaar. Het ontbreekt hem aan dat talent, vindt hij, en later zal blijken dat hij door de ontwikkelingen ook regelmatig met stomheid geslagen is. Daarom verwijst God hem naar zijn broer Aäron, die de gave van het woord heeft. Mozes hoeft het dus niet alleen te doen, hij mag leunen op wie naast hem staat, samen zullen zij stem geven aan Gods bevrijdende woord. Zo laat de Tora ons zien dat God niet op helden zit te wachten, maar op mensen die op elkaar durven leunen en die bereid zijn anderen te steunen.
Jezus ging evenals het volk Israël een weg door de woestijn. Hij deed dat als ‘een nieuwe Mozes’, dat wil zeggen dat hij niet als doel had een held te zijn, maar altijd zocht naar echte ontmoetingen met broeders en zusters, om een ander werkelijk tot steun te zijn en zo elkaar in de vrijheid te plaatsen.

In de komende weken zullen wij elkaar nodig hebben om te durven leunen op wie naast ons staat en steun te bieden waar nodig. Dat zal gaan op manieren die we niet gewend zijn, in omstandigheden die we niet kennen. We gaan een weg door onbekend terrein, maar één ding is zeker: God geeft ons moed om aan de hand van Mozes en in het spoor van Jezus onze weg te zoeken.

Een goede zondag en een goede week gewenst,
dominee René Venema.

Kent u mensen die de brief graag zouden lezen, maar geen internet gebruiken? Wilt u dan de onderstaande PDF downloaden, uitprinten en brengen? Zo houden we contact met elkaar!

Bijlagen: