Nieuw beleidsplan: praat mee!

Op Pinksteren is De Verbinding jarig: het is dan al weer 5 jaar geleden dat onze geloofsgemeenschap is ontstaan uit de samenvoeging van de Maranathawijk- en Vredeskerkgemeente! Een lustrumviering zal op 23 mei nog niet gaan, maar we zullen er in de dienst toch bij stilstaan. Een periode van 5 jaar betekent ook dat de termijn van het allereerste beleidsplan van De Verbinding voorbij is. En dat het dus tijd wordt voor een nieuw beleidsplan waarin we vooruit kijken naar de komende jaren, aan corona voorbij.

De kerkenraad is inmiddels met de voorbereiding begonnen. De onderdelen van het huidige beleidsplan zullen in de komende maanden worden geëvalueerd door werkgroepen en commissies; zodra het gaat, komt er een themabijeenkomst waarvoor allen leden van de geloofsgemeenschap worden uitgenodigd; na de zomer is er een bezinningsdag voor de kerkenraad. Maar eerst is het woord aan u! We nodigen u uit na te denken over de volgende vraag en ons te laten weten wat er bij u naar boven komt:

Wat is volgens u voor De Verbinding het allerbelangrijkste punt in de komende vijf jaar, en waarom?

U kunt uw reactie in een e-mail sturen naar de scriba van de kerkenraad, Marja van Male.