Met een tasje vol op weg

Op Aswoensdag is bij alle mensen die betrokken zijn bij De Verbinding een tasje bezorgd. Een tasje vol, voor de weg door de veertigdagentijd. Een prachtig gebaar in deze tijd, om elkaar te bemoedigen en zo vol te houden! Naast een pastorale brief is er een mooie kalender met korte overwegingen, vastentips, gebeden en ook recepten. Verder een vastendoosje en een overzicht van de zondagen in deze tijd en de bijzondere diaconale collecten. En: een bakje met narcissen 'Tête-à-Tête'!

De tasjes zijn verspreid onder allen die betrokken zijn bij De Verbinding en van wie we de adresgegevens hebben. Weet u iemand die er nog niet een heeft ontvangen? Geef het even door aan Astrid Krispijn; dan wordt het alsnog geregeld.

De verspreiding van deze groet werd mede mogelijk gemaakt door steun van Stichting Staalwijkfonds.