Kerkmuziek in De Verbinding - themabijeenkomst

Op dinsdag 20 november wordt in de Vredeskerk een themabijeenkomst over Eredienst en Kerkmuziek gehouden.

Volgens Frits Mehrtens is het kerklied het hart van de kerkmuziek en van de gemeente. Bij de zingende mens worden hart, ziel en verstand homogeen. Ons Liedboek als startpunt nemend, maken we kennis met liederen die (nog) niet eerder in onze gemeente zijn uitgeprobeerd en plaatsen we bekende(re) muziek in een onverwachte context.

Op die manier willen we een kijkje geven in de keuken van het werk van de kerkmusici en de veelkleurigheid van de kerkmuziek over het voetlicht brengen. Aan de avond wordt meegewerkt door de volgende kerkmusici: Maarten Boonstra, Henny Visscher-Roersen en Jan Marten de Vries.

Vredeskerk, kuipzaal, 20.00 uur.

De themabijeenkomsten zijn ingesteld door de kerkenraad als bijeenkomsten waar de kerkenraad samen met gemeenteleden stilstaat bij aspecten van ons gemeenteleven. Er zijn al avonden geweest over samenwerking / oecumene en over communicatie.