Kerkelijk werker voor ouderenpastoraat

De kerkenraad van De Verbinding is erg blij met de komst van Jorine de Klerk als kerkelijk werker voor het ouderenpastoraat. Jorine zal aan de slag gaan voor zowel onze geloofsgemeenschap als wijkgemeente Leiden Zuidwest (Zuidwest).

De Protestantse gemeente te Leiden (PGL) stelt in haar Beleidsplan 2019-2023 extra geld beschikbaar voor het pastoraat. Onze kerkenraad heeft ervoor gekozen dit geld in te zetten voor het ouderenpastoraat. De kerkenraad van Zuidwest heeft dezelfde keuze gemaakt. De kerkenraden zijn met elkaar in gesprek gegaan over de mogelijkheid van samenwerking. Redenen voor samenwerking zijn dat de meeste verzorgingshuizen in Leiden in het werkgebied van onze geloofsgemeenschappen liggen en dat beide geloofsgemeenschappen relatief veel oude(re) gemeenteleden tellen. Verder is een belangrijke reden voor samenwerking dat wij inspiratie verwachten van deze bundeling van mensen en middelen. Die zal ons hopelijk ook helpen bij het nadenken over de vormgeving van het ouderenpastoraat op de langere termijn.

Beide kerkenraden hebben zich met overtuiging uitgesproken voor deze samenwerking. Deze samenwerking krijgt vorm door de aanstelling van een kerkelijk werker in dienst van de PGL, die tot eind 2023 werkzaam zal zijn voor zowel Zuidwest als De Verbinding. Wij zijn erg blij dat Jorine de Klerk deze taak op zich wil nemen.

Wij hopen en verwachten een goede en inspirerende samenwerking met Zuidwest en Jorine. Onze kerkenraad dankt de PGL en twee aangeschreven fondsen hartelijk dat zij  de komst van de kerkelijk werker mede mogelijk hebben gemaakt.

Namens de kerkenraad, Bas van Velzen