Kerkdienst: Geen uitnodiging meer, wel aanmelden!

Beste leden en belangstellenden van De Verbinding,

Vanaf nu bent u ZONDER uitnodiging iedere zondag welkom in de kerkdienst.

Wel even aanmelden voor vrijdag 20:00 uur, voorafgaand aan de zondag dat u wilt komen bij Marja van Male, tel. 0618048363

Aanmelden is nodig in verband met de Corona-maatregelen die we willen en moeten volgen.