Kerkdienst 22 maart: online samen vieren

Kerkgebouwen houden de deuren gesloten in verband met de coronacrisis, ook de Vredeskerk. Slechts kleine groepjes mogen samenkomen, als het nodig is. De eredienst is nodig, zo lang het gaat, om elkaar te bemoedigen en onze zorgen voor God te kunnen brengen. Op zondag 22 maart starten we daarom met alternatieve diensten die op deze plek te zien zijn vanaf 10.00 uur in de ochtend, het tijdstip waarop de kerkdienst gebruikelijk begint.

De vorm van de dienst zal aangepast zijn, maar de kenmerken van de liturgie in De Verbinding blijven. Ouderling, voorganger en diaken gaan voor in de gebeden en de gemeente is actief betrokken bij de samenzang. Wat het laatste betreft: elke week zingen drie of vier gemeenteleden samen met de ambtsdragers enkele liederen. U kunt thuis meezingen. We zingen en bidden samen, in kerk en in huis.