Gedachtenis overledenen

Op zondag 1 november, daags vóór Allerzielen, gedenken we de mensen die in dit kerkelijk jaar zijn overleden. We noemen hun namen en ontsteken gedachteniskaarsjes aan de paaskaars: het licht van Christus schijnt over ons allen!
De dienst kent dit jaar een aangepaste vorm in verband met de coronacrisis. Om alle familieleden van de overledenen te kunnen ontvangen, zal er zowel 's ochtends een dienst zijn (10.00 uur), als 's middags (14.00 uur). De betrokken families hebben een schriftelijke uitnodiging ontvangen.

Mocht u geen brief hebben ontvangen, wilt u dan een bericht sturen naar dominee Venema? We nemen dan alsnog contact met u op.

Ook voor gemeenteleden is er plek om de dienst mee te vieren. Het aantal plaatsen is wel beperkt en beschikbaar op volgorde van aanmelding. Als u een van beide diensten wilt meevieren, kunt u bellen naar scriba Marja van Male, 06 18 04 83 63‬.