Digitaal collecteren

Ook in deze tijd zijn uw bijdragen aan de inzameling erg welkom. U kunt meedoen aan de collecten met behulp van een app op uw mobiele telefoon: Givt. We stellen het erg op prijs als u langs deze weg uw gaven wilt geven! Wilt u meedoen? Download dan de Givt-app en voer eenmalig de registratie uit. U geeft daarbij een machtiging om de door u gekozen bedragen van uw bankrekening af te schrijven. Deze machtiging kan op elk gewenst moment worden stopgezet.

Uw giften blijven anoniem: het is voor de PGL niet te zien van welke bankrekening de gift afkomstig is.

Hoe werkt het geven?
Open de app, voeg de tweede en derde collecte toe als u dat wenst en bepaal het bedrag dat u wilt geven per rondgang. Kies 'volgende" en scan de QR-code van uw kerkgebouw die wordt geprojecteerd in de uitzending of zoek het kerkgebouw in de lijst in de app. Dat is: 'PGL Vredeskerk Leiden'. Klik op 'geven' en u hebt bijgedragen!

Met de app kunt u de hele week nog uw bijdragen geven, tot en met de zaterdag na de kerkdienst.

Als gebruik van de app niet gaat, kunt u uw bijdrage ook overmaken naar rekening
NL71 INGB 0678 6510 94 van de Protestantse gemeente Leiden
o.v.v. ‘Vredeskerk' en de datum van de zondag.

Wilt u hulp of meer informatie? Stuur dan een e-mail en u krijgt reactie.