In den beginne...

Aan het begin van het nieuwe jaar, op zondag 2 januari, lezen we in de kerkdienst de betoverende dichtregels waarmee de evangelist Johannes zijn verhaal opent: 'In het begin was het Woord...' Voor een dichter is het niet vreemd om te zeggen dat woorden de kern van een mensenleven vormen.

Maar Johannes zegt meer dan dat. Hij verbindt die kern van ons bestaan met God zelf: 'In het begin was het Woord en het Woord was bij God...' Wij zijn als mensen dus wezenlijk verbonden met God; als woorden de menselijke communcatie dragen, dan vinden die woorden en daarmee als ons menselijk spreken zijn oorsprong in de nabijheid van God.
Nog intrigerender wordt het als Johannes zegt dat dit in feite is wat we met het woordje 'God' in bijbelse zin bedoelen: 'In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.' Daar waar mensen elkaar werkelijk verstaan, waar de gemeenschap vorm krijgt, daar is God tegenwoordig.
Prachtige woorden om het nieuwe jaar mee te beginnen!

De dienst van 2 januari is vanaf 10.00 uur te volgen in een live stream op deze site.

Voorganger is ds René Venema; muzikale medewerking: Maarten Boonstra (orgel), Chris de Jonge (hobo) en de cantorij in kleine bezetting o.l.v. Maarten Boonstra.

Vanwege de lockdown is er helaas geen gelegenheid voor nieuwjaarwensen in het kerkgebouw.

Wilt u de dienst later terug zien? Dat kan op kerkdienstgemist.nl; gaat u naar PG De Verbinding Leiden.

Afbeelding: Het vleesgeworden Woord (Blessed Sacrament Cathedral, Detroit). Foto: Lawrence OP (CC BY-NC-ND 2.0)