Allerzielen - gedachtenis overledenen

Op 4 november  - de zondag na Allerzielen - gedenken we de mensen die in de afgelopen maanden zijn overleden. Hun namen worden genoemd en familieleden of vrienden ontsteken een kaarsje, omdat het licht van Christus schijnt over allen, levenden en doden. Het is een goede en mooie traditie geworden dat in deze dienst van De Verbinding iedereen een kaarsje kan aansteken, om geliefden te gedenken. Want hoe lang het ook geleden is, we vergeten niet wie ons zijn voorgegaan en blijven met elkaar verbonden.

Voorganger in de dienst is dominee René Venema. Muzikale medewerking wordt verleend door Henny Visscher-Roersen (orgel), Maarten Boonstra (piano), Chris de Jonge (hobo) en de Cantorij Vredeskerk o.l.v. cantor Maarten Boonstra.

Wilt u informatie ontvangen of een reactie geven? Stuurt u dan een e-mail.