Allerzielen

Op zondag 3 november, daags na Allerzielen, gedenken we de overledenen. In de lezing uit het boek Samuel zijn we toevallig aangekomen in het hoofdstuk waarin wordt verteld dat de profeet is gestorven. Samuël is dood. Er ontstaat paniek bij de mensen die op hem hebben geleund, zoals koning Saul. Hoe moet het verder, als je naaste er niet meer is? De relatie was wellicht niet altijd goed, er was zelfs veel wrijving - maar ook daarin kun je samen een 'koppel' vormen. Kun je alleen verder? Dat lijkt godsonmogelijk.

En toch moeten we verder. Dat kunnen we ook, als we niet vergeten en de gemeenschap met allen die ons zijn voorgegaan bewaren. Verdriet blijft ons daarbij niet bespaard, en het gemis blijft. Maar daarin worden we gekend door God, die ook in de diepste eenzaamheld nabij blijft.

De dienst waarin de namen van de overledenen worden genoemd, zal beginnen om 10.00 uur. Voorganger is dominee René Venema en aan de dienst wordt meegewerkt door de cantorij o.l.v. Maarten Boonstra. Organist is Michiel Ras.

Foto: Alfred Grupstra (CC BY-NC-SA 2.0)